Szabadalom

 

Ha Önnek van egy találmánya, vagy olyan ötlete, ami találmánnyá fejleszthető, mielőtt publikálná, kiállításra vinné, vagy forgalomba hozná, érdemes szabadalmi oltalmat igényelnie. A találmány olyan műszaki megoldás, amelynek meg kell felelnie a szabadalmaztathatóság feltételeinek; új, feltalálói tevékenységen alapuló és iparilag alkalmazható megoldásnak kell lennie. A szabadalmi oltalom időtartama a bejelentés napjától számított 20 év.

Milyen előnyöket biztosít a szabadalmi oltalom?
 
 • kizárólagos jogot a találmánya szerinti megoldás hasznosítására;
 • monopolhelyzetet teremt az Ön számára;
 • bárkivel szemben felléphet, aki a találmányát jogosulatlanul hasznosítja;
 • engedélyt adhat a találmány hasznosítására (hasznosítási szerződés) vagy átruházhatja (eladhatja) a jogosult.

bővebben>>...

 

Használati mintaoltalom
 
Ha Önnek ötlete, műszaki megoldása van, amely valamely tárgy (eszköz, berendezés) kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozik, és ez a megoldás eltér az eddig ismert megoldásoktól, akkor érdemes használati mintaoltalmat igényelnie. Használati mintaoltalomban részesülhet a megoldás akkor, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. A használati mintaoltalom engedélyezéséhez szükséges feltételek könnyebben teljesíthetők, mint a szabadalom esetében, az elbírálási idő is sokkal rövidebb és az évenként fizetendő fenntartási díj is kevesebb. A használati minta oltalmi időtartama a bejelentés napjától számított 10 év.

Milyen előnyöket biztosít a használati minta oltalom?
 
 • kizárólagos jogot a használati minta hasznosítására;
 • bárkivel szemben felléphet, aki az oltalomban részesült használati mintáját jogosulatlanul hasznosítja;
 • monopolhelyzetet teremt az Ön számára, növeli az Ön termékének értékét;
 • engedélyt adhat a megoldás hasznosítására (hasznosítási szerződés) vagy átruházhatja (eladhatja) a jogosultságát.
 
 
Formatervezési minta
 
Ha Önnek vagy a vállalkozásának van olyan terméke, amely külső formáját tekintve különleges vagy valamely termékének olyan külső jellegzetessége van, amely eddig nem jutott nyilvánosságra, illetve eltér az eddig ismertektől, akkor érdemes formatervezési mintaoltalmat igényelnie. Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden olyan új és egyéni jellegű formatervezési minta.
 
Minátnak minősül valamely termék egészének, vagy részének a megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve díszítésnek külső jellegzetességei, pl. a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, a felhasznált anyag jellegzetességei eredményeznek. Termék bármely ipari vagy kézműipari árucikk lehet.
 
A termékek közé tartozik a csomagolás, a kikészítés, grafikai jelzések és a nyomdai betüformák, valamint azok a részek, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak. A formatervezési mintaoltalom oltalmi ideje a bejelentés napjától számított 5 év, amely kérésre négy alkalommal további 5-5 évre meghosszabbítható (összesen 25 év).
 

Milyen előnyöket biztosít a formatervezési minta oltalom?
 
 • kizárólagos jogot a formatervezési minta hasznosítására;
 • bárkivel szemben felléphet, aki az oltalomban részesült formát jogtalanul használja;
 • monopolhelyzetet teremt az Ön számára, növeli az Ön termékének értékét;
 • engedélyt adhat a minta használatára (hasznosítási szerződés) vagy átruházhatja (eladhatja) a jogosultságát.
 
 
Védjegy
 
Ha Ön szeretné, hogy a vásárlók felismerjék az Ön által kínált árukat vagy szolgáltatásokat, akkor érdemes védjegyoltalmat szereznie. Védjegyoltalomban részesülhet minden olyan grafiakilag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól (áruvédjegy) vagy szolgáltatásaitól (szolgáltatási védjegy).
 
Védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és jelmondatokat, betű, szám, ábra, sík vagy térbeli alakzat, beleértve az árú csomagolását vagy formáját, szín, szinösszetétel, fényjel, hologram, hang, valamint ezen megjelölések összetétele. A védjegy oltalmi ideje 10 év, de 10 évenként korlátlan ideig meghosszabbítható.
 
Milyen előnyöket biztosít a védegyoltalom?
 
 • a védjegy megteremti a kapcsolatot az Ön árui, szolgáltatásai és az Ön vállalkozása között;
 • beazonosítja az áruit, szolgáltatásait mind a fogyasztók, mind a piac résztvevői felé;
 • megkülönbözteti az áruit és szolgáltatásait a versenytársakétól;
 • tájékoztatja a fogyasztókat, reklámként és minőséggaranciaként szolgál a fogyasztók felé;
 • a védejegyoltalom biztosítja az Ön számára a védjegy használatához való kizárólagos jogot;
 • engedélyt adhat más vállalkozásoknak a védjegye használatához;
 • a védjegyoltalom birtokában felléphet azokkal szemben, akik a védjeggyel megeggyező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonló megjelölést használnak azonos vagy hasonló termékekre.
 
 
Földrajzi árujelző
 
A földrajzi árujelzők fogalmát általánosságban mindazoknak a megjelöléseknek a gyűjtőneveként alkalmazzuk, amelyeket a forgalomban a termékek földrajzi eredetének azonosítására használunk. A földrajzi jelzők valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó, a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott, illetve előállított olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve, vagy egyébb jellemzője kizárólag, vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezőknek tulajdonítható.
 • A földrajzi árujelzők oltalma korlátlan ideig tart;
 • Az oltalom birtokosa jogosult a földrajzi árujelzőt a termékjegyzékben [16/2004. (IV.27.) IM rendelet 5.§ (1) d) pont] meghatározott termékek vonatkozásában használni, használati engedélyt azonban harmadik félnek nem adhat;
 • A földrajzi árujelző bitorlása esetén bármely jogosult felléphet a bitorlóval szemben. Fontos tudni, hogy nem csupán a bejelentők jogosultak az oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatára, hanem bárki, aki az érintett földrajzi területen a termékleírásnak megfelelően állítja elő a megjelöléssel ellátott terméket.
 
 
Növényfajta oltalom
 
Ha Ön a nemesítője egy olyan növényfajtának, amely megkülönböztethető, egynemű, állandó és új, és azonosításra alkalmas fajta névvel van ellátva, akkor érdemes növényfajta-oltalmat igényelnie. A növényfajta-oltalom tárgyát képezheti minden növényrendszertani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta, beleértve a nemzetségek vagy fajok közötti hibrideket is. A növényfajta-oltalom időtartama a megadástól számítva szőlők és fák esetében 30 év, egyébb növényfajtáknál 25 év.

Milyen előnyöket biztosít a növényfajta oltalom?
 
 • kizárólagos jogot a növényfajta hasznosítására;
 • bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül az oltalom alatt álló növényfajta szaporítóanyagát bármilyen módon hasznosítja;
 • engedélyt adhat a növényfajta hasznosítására.